การเยี่ยมชมไลน์ผลิตอัตโนมัติของโรงงานนมในเวียดนามโดยพัฒน์กล เข้าสู่ตลาดอาเซียนอย่างมั่นคง

by Rita Miller
13 views
1.การเยี่ยมชมไลน์ผลิต

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) มีบทบาทรับผิดชอบในการนำอุตสาหกรรมวิศวกรรมไปสู่ระดับสูงขึ้นในตลาดอาหาร ระบบทำความเย็น และเครื่องทำน้ำแข็งในภูมิภาคอาเซียน และประเทศเวียดนาม ที่เป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจนี้ ด้วยการลงทุนทั้งในเครื่องจักรและบุคลากรอย่างใหญ่ขึ้น เพื่อขยายฐานการผลิตและบริการในระดับโลก โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยและผลิตภัณฑ์คุณภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต

นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้กล่าวว่า เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน พัฒน์กลได้ลงทุนให้กับการฝึกคนในระยะยาว ซึ่งต้องการเวลาในการเตรียมคนให้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2-3 ปี และมีการปรับปรุงโรงงานเพื่อให้ทันสมัยขึ้น รวมถึงการสร้างศูนย์กระจายสินค้า ติดตั้ง และบริการ รวมถึงศูนย์ฝึกอบรมในพื้นที่ขนาดใหญ่ 10,000 ตารางเมตร และการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ในโรงงานพัฒน์กล แมนนูแฟคเจอริ่ง จังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย

มีเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลก 

2.ารเยี่ยมชมไลน์ผลิต

พวกเขาเลือกใช้โมเดลทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย เพื่อขยายผลในตลาดนานาประเทศ และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ พวกเขามักมีพาร์ทเนอร์เป็นนักธุรกิจในประเทศเหล่านั้น โดยมีทีมงานที่ไปทำงานร่วมกันในแต่ละประเทศ โดยมีหลักการ “One Team One Country” เพื่อสร้างความชำนาญในการทำธุรกิจในแต่ละประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียน บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) ได้เปิดสำนักงานธุรกิจในประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม และกำลังเปิดที่กัมพูชาในปีนี้ เน้นการสร้างความร่วมมือและความเชี่ยวชาญร่วมกับทีมงานในแต่ละประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างมั่นคงในภูมิภาคนี้

3.ารเยี่ยมชมไลน์ผลิต

ในระยะเวลาล่าสุด บริษัทได้รับมอบหมายให้ออกแบบ ผลิต ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักร ให้กับบริษัทหุ้นส่วนนมกู๋จี (Cu Chi Milk Joint Stock Company Limited) ที่เป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายนมสดพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต และชานมบรรจุขวด โดยเป็นโรงงานขนาดกลางที่มีความทันสมัยแห่งหนึ่งในเมืองโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นการเข้าสู่ตลาดอาหารและเครื่องดื่มอย่างมั่นคงในภูมิภาคนี้

สร้างความสำเร็จสำคัญในการขยายธุรกิจในตลาดอาเซียนและต่างประเทศอื่นๆ

4.การเยี่ยมชมไลน์ผลิต

นางเหงียน ถิ ทู เฮือง ผู้จัดการบริษัทหุ้นส่วนนมกู๋จี ได้เปิดเผยว่า บริษัทของเธอกำลังก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ในการดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต และชานมบรรจุขวด บนพื้นที่กว่า 125 ไร่ โดยใช้โรงงานขนาดใหญ่ประมาณ 1,200 ตารางเมตร เธอย้ำความสำคัญของการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าในบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างสำคัญ

บริษัทนี้ สามารถผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และชานมบรรจุขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผลิตได้ถึง 2,000 ลิตรต่อชั่วโมง สำหรับนมพาสเจอร์ไรส์และโยเกิร์ตต่อวันกว่า 2,000 ลิตร นางเหงียน กล่าวว่า การนำระบบอัตโนมัติมาใช้งานมีผลดีต่อกระบวนการผลิต เพราะช่วยลดปัญหาความยุ่งยากในการผลิต และเพิ่มความแม่นยำในระบบควบคุม ทำให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่ต้องการได้

5.การเยี่ยมชมไลน์ผลิต

นางเหงียน กล่าวต่อว่า การใช้ระบบอัตโนมัติในการผลิตเป็นส่วนสำคัญในการทำให้กู๋จีเป็นโรงงานผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต และชานมบรรจุขวดที่ทันสมัยที่สุดในเมืองโฮจิมินห์ นอกจากฐานที่ตั้งในประเทศไทยแล้ว บริษัทยังมีสำนักงานตัวแทนที่ดูแลในหลายประเทศรอบโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ยุโรป และญี่ปุ่น รวมทั้งเปิดตลาดสู่ตะวันออกกลางและแอฟริกา ซึ่งทำให้กู๋จีกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้และทำธุรกิจไปทั่วโลกกว่า 50 ประเทศทั่วทุกทวีปได้อย่างสำเร็จในเวลาเร็วมากขึ้น และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องไปในอนาคตได้อีกด้วย

สามารถติดตามต่อได้ที่ : http://thewindustry.com/factoryvisit/detail/8424s213

การปฏิบัติงานความปลอดภัยในโรงงาน

การที่เจ้าของกิจการจะสามารถดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานได้นั้น ต้องมีระบบการจัดการความปลอดภัยโดย หากเป็นในประเทศไทยจะมีการจัดให้มีผ฿้ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 โดยจะมีตำแหน่ง จป.บริหาร, จป.หัวหน้างาน, จป.เทคนิค, จป.เทคนิคสูง, จป.วิชาชีพ และคปอ

ในที่นี่เราจะมาพูดถึง จป.เทคนิค ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างทุกคนภายในโรงงาน แบบ full time ซึ่งจะดูแลความปลอดภัย ทำรายงานสถิติอุบัติเหตุในการทำงาน การบาดเจ็บต่างๆเกิดจากสาเหตุอะไร และนำไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานซึ่งการจะเป็น จป.เทคนิคได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ผ่านอบรม จป. หัวหน้างานมาก่อนจากนั้นจึงเข้าอบรมต่อในหลักสูตร จปเทคนิค ต่อไป

หากทุกท่านสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับ จป.บริหาร, จป.หัวหน้างาน, จป.เทคนิคขั้นสูง, จป.วิชาชีพ และคปอ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ –> https://thaisafe.net/

You may also like

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ที่พาคุณสู่ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ในรูปแบบของบทความที่อ่านได้ง่ายๆ

เรื่องล่าสุด

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by Audtinwireless